қоюлық

қоюлық
thickness

Қазақша-ағылшынша сөздік. 2010.

Look at other dictionaries:

  • қоюлы-сұйықты — сын. Қоюы бар, сұйығы бар – аралас. Шикілі пісілі, ыстықты суықты, қ о ю л ы с ұ й ы қ т ы азығын арқалап жүргендер – жолына, өзіне сенбейтін сенделмелер (К.Сегізбаев, Жапжасыл., 4) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • қаршы — зат. Киізден жасалған, көрпе жастық салып қоюға арналған бұйым. зат. көне Қазақ халқының ертеден келе жатқан киіз үй жабдығы. Оның пішіні сандық іспеттес төрт бұрышты болады. Қаршыны шымқай ақ киізден жасайды да, бетіне, қақпағының үстіне, және… …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

  • кебеже — зат. Көбінесе ас, тағам салуға арналып, ағаштан жасалған, әшекейлі, оюлы үлкен сырлы сандық (бұйым) …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

  • асадал — (Жамб., Шу; Сем., Аяг.) ыдыс салатын сырлы, оюлы ағаш шкаф. А с а д а лд ы ң қақпағын өрнектеп те жасайды (Жамб., Шу). қ. асалал …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • жүйек — (Жамб.: Шу, Мер., Луг., Қорд., Жам.; Алм., Шел.; Шымк.: Сайр., Мақт., Түлк.; Қ орда, Жаңақор.; Қарақ.) қызылша, мақта, темекі егістерінің қатары, жолы, арықша. Бірнеше ж ү й е к жекеленбей қалды (Жамб., Мер.). Ж ү й е к т і ң кейбір жерінде… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • кереғап — (Сем.: Ақс., Шұб.; Тау., Қош.) кереге басында ілулі тұратын әшекейлі, оюлы, ыдыс аяқ салатын киіз дорба. К е р е ғ а п қ а ыдыс салады (Сем., Ақс.). Ыдыс аяқ к е р еғ а п т а (Тау., Қош.). қ. кереқап …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • кереқап — 1. (Сем.: Шұб., Көкп., Ақс.; Шығ.Қаз., Ү Н.) кереге басында ілулі тұратын әшекейлі, оюлы, ыдыс аяқ салатын киіз дорба. 2. (Ақт., Жұр.) киім кешек салатын қалта. 3. (Шығ.Қаз., Ү Н.; Түрікм.: Красн., Таш.; Монғ.) жаңа туған қозыларды салып алып… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • сенделме — зат. Сенделіп бос жүруші, текке сенделуші. Шикілі пісілі, ыстықтысуықты, қоюлы сұйықты азығын арқалап жүргендер – жолына, өзіне сенбейтін с е н д е л м е л е р (К.Сегізбаев, Жап жасыл., 4) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • тегеріштел — ет. Тегерішпен таңылу, сәнделу. Мұнда аяққап, жанторсық, піспек, ағаш қақпақты шара, керегенің басы, үйдің ішкі жағы т е г е р і ш т е л г е н, оюлы басқұр – бәрі бар десе болғандай (Лен. жас, 28.08.1975, 3) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • түрікмен — ер. Түрікмендерге тән, түрікмен үлгісіндегі ер. Айдау т ү р і к м е н е р д і ң алдыңғы қасына ілген оюлы киіз қап, шанағы жұдырықтай домбырасы бұлғақтап келеді (Қаз. әдеб., 04.05.1973, 3). Түрікмен кілем. Түрікмен елінде тоқылған кілем. Кілемнің …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”